Picture1

تماس با ما

021-88804941-2                                             

ایمیل

arkansystemiacpa@yahoo.com

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 15

درباره ما

تیم ما


تیم ما مهارت و توانایی کافی برای ارائه خدمات شما را داراست و قطعا بهترین را با ما تجربه خواهید کرد

Mohammad Shoghian 1
محمد شوقیان مدیر عامل
- کارشناسي ارشد حسابداري - داراي 50 سال سابقه در حرفه حسابرسي - حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - مدرس دانشگاه
svg-5
عبدالله شفاعت (رئیس هیئت مدیره)
- کارشناسي ارشد حسابداري - داراي 45 سال سابقه در حرفه حسابرسي - حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - مدرس دانشگاه - کارشناس رسمي دادگستري
svg-5
افشين نخبه فلاح (نایب رئیس هیئت مدیره)
- دکتري حسابداري - داراي 20 سال سابقه در حرفه حسابرسي - حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران - عضو انجمن حسابداري ايران - استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه - کارشناس رسمي دادگستري (رتبه یک) - مولف کتب نکات و مفاهيم اساسي اصول حسابداري، نکات و مفاهيم اساسي اصول حسابرسي ، اصول حسابداري 2،حسابداري ميانه 1 ،حسابداري و حسابرسي بخش عمومي (داراي تقدير نامه از وزارت امور اقتصادي و دارايي)
svg-5
عباس لاري دشت بياض (عضو هیئت مدیره)
- دکتري حسابداري - داراي 16 سال سابقه در حرفه حسابرسي - حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران - عضو انجمن حسابداري ايران - عضو هيات علمي دانشگاه - کارشناس رسمي دادگستري
svg-5
بهروز شيرخاني (عضو هیئت مدیره)
-- دانشجوي دکتري حسابداري - داراي 18 سال سابقه در حرفه حسابرسي - حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - کارشناس رسمي دادگستري
svg-5
سيد حميد التفاتي فاز مدیر
- دانشجوي دکتري حسابداري - داراي 19 سال سابقه در حرفه حسابرسي - حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران - عضو انجمن حسابداري ايران - عضو انجمن حسابرسي ايران - عضو سابق هيات هاي تشخيص مطالبات بيمه اي - مدرس دانشگاه - کارشناس رسمي دادگستري
svg-5
تقی محمودی مدیر
- کارشناسي ارشد حسابداري - داراي 10 سال سابقه در حرفه حسابرسي - حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - عضو انجمن حسابداري ايران

چرا انتخاب شما شرکت ماست؟

0 +
رضایت مشتری
0 +
نیروی انسانی
0 +
تجربه کاری
0 +
پروژه های انجام شده